LogoLeftLogoRight
InEnglish
SideNavBottom

 

 

Uppfyllande av WEEE- och batteridirektiven

WEEE

När en produkt som Unisystem har levererat skall kasseras, har Unisystem ett insamlingssystem som bygger på att Unisystem tar tillbaka uttjänt utrustning. Genom detta system ser Unisystem till att den elektroniska utrustningen tas om hand på ett miljömässigt säkert sätt och att WEEE- och batteridirektiven uppfylls.

 

Vid köp av en Unisystemprodukt åtar sig Unisystem att för varje såld utrustning ta om hand en kasserad utrustning med jämförbara funktioner även om denna är av annat fabrikat. I detta fall förbehåller sig Unisystem rätten att ta ut en avgift för att täcka eventuella extra utgifter för att hantera en sådan utrustning. Kontakta Unisystem för mer information innan retur av produkt som inte producerats eller sålts av Unisystem.

 

För returnerad utrustning står Unisystem för alla kostnader för att ta om hand, behandla och återvinna enligt regelverket i WEEE- och batteridirektiven. Retrunerad utrustning får inte innehålla eller vara förorenad med ämnen som är farliga för hälsa eller miljö. Slutanvändaren betalar för transporten av returnerad utrustning till Unisystem.

 

Vid retur av utrustning, bifoga följesedel med företagsnamn, telefonnummer och namnet på personen som ansvarar för returen. Märk dessutom förpackningen med WEEE.

  MainBottom
FottDecL
FottDecR
Unisystem AB   Bergebyv. 24   SE 685 34 TORSBY   Tel +46 (0) 560 140 55