LogoLeftLogoRight
InEnglish
     
 
 

Unisystem vad är det?

  Unisystem Fabrik
 

Jo det är ett litet helsvenskt privat företag, som utvecklar och tillverkar utrustning för noggrann vägning men även mätning av kraft, tryck, nivå, temperatur m.m.. Vi är belägna i Torsby i norra Värmland, där vi har många kvalificerade medarbetare, som kan lämna support.

Vår målsättning är att ta fram utrustningar, med högt teknikinnehåll som även löser svåra problem, men som trots detta är lätta att arbeta med och framför allt är prismässigt konkurrenskraftiga. I Sverige har man inte haft några krav på industrivågar, men fr.o.m. 2002 gäller EG-direktivet 2014/31/EU. Den svenska tolkningen finns i STAFS 2007:18. Där krävs att vågar, som bl.a. används för prissättning, skall vara typgodkända (certifierade) och EG-verifierade dvs kontrollerade och förseglade. Många Unisystems vågar kan erhållas enligt direktivet.


Kvalitetssystem

Unisystem är certifierade enligt ISO 9001:2015. Detta övervakas av ett certifierat organ.

Vi har ett kvalitetsystem enligt direktivet 2014/31/EU, som innebär att vi får göra en “EG-försäkran om typöverenstämmelse”, vilket är likvärdigt med en “EG-verifiering”. Detta övervakas av ett anmält organ (notified body).

Resurser

Vi har, kalibrerad mät- och provutrustning. Våra kvalitetssystem tillåter att vi kalibrerar och justerar våra vikter mot en spårbar referensvikt.
Vår personal är kunnig och engagerad och klarar alla problem, vilket gett oss nöjda kunder.


Unisystems integritetspolicy

1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

Unisystem AB, organisationsnummer 556198-9731, 685 34 TORSBY, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du vill ha offert.
  • När du beställer vara eller tjänst.
  • När du kontaktar kundtjänst.
  • När du erbjuder dina varor eller tjänster.

4. Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om företagsnamn, registreringsnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel för att hantera garantiärende.

5. Vad använder vi uppgifterna till?

Vi använder personuppgifterna för att säkerställa god service samt för att fullfölja avtal.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Unisystem kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Unisystem kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Unisystems räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Unisystem som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Unisystems rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Unisystem lagrar personuppgifter inom EU/EES.

7. Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter om barn.

8. Länkar till externa webbplatser

Unisystems webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Unisystem. Unisystem ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Unisystem att publicera den justerade integritetspolicyn på unisystem.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Unisystem genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Unisystem också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på unisystem.se.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Unisystem behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 11 om du vill veta mer om hur Unisystem behandlar dina personuppgifter.

11. Kontaktinformation till Unisystem

Har du frågor om Unisystems behandling av personuppgifter eller vill begära rättning eller ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Unisystem AB
Bergebyvägen 24
685 34 TORSBY

12. Säkerhet

Unisystem har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Användning av kakor (cookies)

Unisystem sparar inte kakor på din dator.

  ISO9001 Certifikat Justervesenet BMG9001
 
     
Unisystem AB  Bergebyv. 24   SE 685 34 TORSBY   Tel +46 (0) 560 140 55  
BottomDecoration