hero

Om Unisystem

Unisystem är ett helsvenskt privat företag med mer än 40 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av utrustning för noggrann vägning och mätning av kraft, nivå med mera.  Vi är belägna i Torsby, norra Värmland.

Vår målsättning är att ta fram utrustningar, med högt teknikinnehåll som även löser svåra problem, men som trots detta är lätta att arbeta med och framför allt är prismässigt konkurrenskraftiga. I Sverige har man inte haft några krav på industrivågar, men fr.o.m. 2002 gäller EG-direktivet 2014/31/EU. Den svenska tolkningen finns i STAFS 2016:12. Där krävs att vågar, som bl.a. används för prissättning, skall vara typgodkända (certifierade) och EG-verifierade dvs kontrollerade och förseglade. Många av Unisystems vågar kan erhållas enligt direktivet.

Kvalitetssystem

Unisystem är certifierade enligt ISO 9001:2015. Detta övervakas av ett certifierat organ.

Vi har ett kvalitestsystem enligt direktivet 2014/31/EU, som innebär att vi får göra en ”EG-försäkran om typöverenstämmelse”, vilket är likvärdigt med en ”EG-verifiering”. Detta övervakas av ett anmält organ (notified body).

   

Resurser

Vi har, kalibrerad mät- och provutrustning. Våra kvalitetssystem tillåter att vi kalibrerar och justerar våra vikter mot en spårbar referensvikt.

Vår personal är kunnig och engagerad och klarar alla problem, vilket gett oss nöjda kunder.