Centrummonterade givare

Centrum monterade givare

Kapacitet 0,3kg till 2000kg