eseasystem4

Utvecklat för spårbart fiske – eSeaSystem

När du använder ett eSea®System kan du gå i hamn med dina fångster inte bara vägda utan också sorterade, packade och märkta redo för försäljning. Systemet inkluderar programvara som skapar fångstrapporter med loggning, en revolution för fiskarens dagliga verksamhet. Dagens strikta krav på spårbarhet, effektivitet och lönsamhet är nu möjliga att leva upp till – på ett lättanvänt och kostnadseffektivt sätt.

FISKARTER
Du väljer arten från en lista. Listan kan när som helst uppdateras genom att använda den inbyggda Ethernet-anslutningen och växla manuellt mellan olika listor. På detta sätt kommer du att använda effektiva kortlistor.

SMARTA LÖSNINGAR
Att använda systemet till sjöss är enkelt. Knapparna är utformade för att hanteras med handskar och trycketiketterna matas ut ur ett rostfritt hölje, vilket gör det enkelt att ta bort etiketten efter varje tryck.

HÅLLBART FÖR HÅRDA FÖRHÅLLANDEN
Systemet är robust och byggt för hårda och våta förhållanden, lutningen och havets rörelser påverkar inte vägningen. Det kompenseras även för gravitationsförändringar, vilket innebär att fartyget kan gå långa sträckor med samma höga noggrannhet utan behov av omkalibrering.

SÄKER FÅNGSTRAPPORTERING
All vägningsinformation överförs automatiskt till en dator via nätverk till en fångstrapport. Du kan alltid vara säker på att dina data sparas. Om din anslutning bryts kommer alla dina vägningsdata att sparas och eSea®System ser till att dessa data rapporteras så snart återanslutningen äger rum – automatiskt!

eSea®System låter dig fokusera på verksamheten snarare än på rapportering!

Instruktionsfilmer

  • eSeaSystem - Unisystem AB Marine Weighing System