Plattformsvag-ny

Plattformssvåg U19502

Kapacitet 750kg

Delning 0,5kg

Räknevågsfunktion