TiltComp

Vågar för mobil vägning

Viktindikator med en separat enhet som mäter och kompenserar för lutande last.