TiltComp

Vågar för fordonsmontering

Viktindikator med en separat enhet som mäter och kompenserar för lutande last.