LogoLeftLogoRight
InEnglish
     
 
 

Unisystem vad är det?

  Unisystem Fabrik
 

Jo det är ett litet helsvenskt privat företag, som utvecklar och tillverkar utrustning för noggrann vägning men även mätning av kraft, tryck, nivå, temperatur m.m.. Vi är belägna i Torsby i norra Värmland, där vi har många kvalificerade medarbetare, som kan lämna support.

Vår målsättning är att ta fram utrustningar, med högt teknikinnehåll som även löser svåra problem, men som trots detta är lätta att arbeta med och framför allt är prismässigt konkurrenskraftiga. I Sverige har man inte haft några krav på industrivågar, men fr.o.m. 2002 gäller EG-direktivet 2014/31/EU. Den svenska tolkningen finns i STAFS 2007:18. Där krävs att vågar, som bl.a. används för prissättning, skall vara typgodkända (certifierade) och EG-verifierade dvs kontrollerade och förseglade. Många Unisystems vågar kan erhållas enligt direktivet.


Kvalitetssystem.

Unisystem är certifierade enligt ISO 9001:2008. Detta övervakas av ett certifierat organ.

Vi har ett kvalitetsystem enligt direktivet 2014/31/EU, som innebär att vi får göra en “EG-försäkran om typöverenstämmelse”, vilket är likvärdigt med en “EG-verifiering”. Detta övervakas av ett anmält organ (notified body).

Resurser.

Vi har, kalibrerad mät- och provutrustning. Våra kvalitetssystem tillåter att vi kalibrerar och justerar våra vikter mot en spårbar referensvikt.
Vår personal är kunnig och engagerad och klarar alla problem, vilket gett oss nöjda kunder.

 
 
     
ISO9001 Certifikat Justervesenet
  BMG9001
 
     
Unisystem AB  Bergebyv. 24   SE 685 34 TORSBY   Tel +46 (0) 560 140 55   Fax +46 (0) 560 101 25  
BottomDecoration